Cover titel
2013/8

De Gids

Alles mits goed geschreven

You’ll never walk alone. Hoewel het schrikbeeld van de bespionerende Big Brother al enkele decennia leeft, lijkt de werkelijkheid Orwells fantasie inmiddels ruimschoots te hebben overtroffen. Sinds Snowdens onthullingen afgelopen mei begonnen, is het begrip privacy geen dag uit het nieuws geweest. Het lijkt iets te zijn wat we bezitten en als waardegoed kunnen uitruilen, bijvoorbeeld tegen veiligheid of goederen en diensten. We gaan er dus voetstoots van uit dat privacy waardevol is, maar wat verstaan we er eigenlijk onder? Worden we ermee geboren of verwerven we het gaandeweg? Kun je er te veel of te weinig van hebben? Betekent het over de hele wereld en door de eeuwen heen hetzelfde? Kunnen we de inhoud ervan aanpassen, of sterker nog: worden we daartoe niet voortdurend gedwongen?

In dit nummer verkent De Gids deze vragen. Maarten Doorman schrijft over de spanning tussen authenticiteit en privacy in de kunsten, Merlijn Olnon over de gevolgen van digitalisering. In de bijdrage van Daan Stoffelsen staat de privacy van de pasgeborene centraal, terwijl Lynn Berger ingaat op de discussie over fotografie die ruim een eeuw geleden speelde. Mattijs van de Port laat zien hoezeer opvattingen over het eigene en het andere van cultuur tot cultuur verschillen. Er is daarnaast passende poëzie van Sybren Polet, en een kort verhaal van Christiaan Weijts.

Cover titel

De Gids
Uitgegeven door:
N.V. De Groene Amsterdammer
verschijnt 6 keer p.j.

Prijs los nummer: 9,55 inclusief verzendkosten
Abonnementen:

Jaarabonnement € 40,-
Studenten € 24,-
Webabonnement € 20,-
Proefabonnement van drie edities € 18,50
Abonnement op De Groene Amsterdammer waarbij zes exemplaren van De Gids € 185,-
Studentenabonnement op DGA en DG € 10 per vier weken
Webabonnement op DGA en DG € 150,-


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers