Cover titel
2011/6 De Gids top 20

De Gids

Alles mits goed geschreven

Edzard Mik Bij dit nummer

Arie Altena Hack de Overheid

Patrick Bassant Marc Legendre: Trilogie van de zinloosheid

Hein Eberson No augmented reality beyond this point, please!

Piet Gerbrandy Muziek om te rennen; De leegte van Wijnberg en de volte van Oosterhoff

Frits Gierstberg Blauw worden met Anouk Kruithof

Ido de Haan De invloed van de historicus

Mariëtte Haveman Bewoonbare kunst

Arnold Heertje Een zoektocht naar een creatieve Nederlandse econoom

Margriet van der Heijden Onbegrijpelijke wetenschap

Marijn van der Jagt Ode aan Pieter Kramer

Laurens van Krevelen Joost Nijsen, uitgever in ware gedaante

Arjen Oosterman Het radicale hier en nu

Willem Jan Otten Point of view kakkerlak: de cinema van Leonard Retel Helmrich

Merijn Oudenampsen Professor Lijphart en de kentering in de Nederlandse politiek

Bas van Putten Volkshelden

Daniël Rovers In het applausverzet; Over Theo Maassen

Frans W. Saris Gewetensvraag voor Frans de Waal

Arjen van Veelen Louis en de suikerzieken

Jeroen Vullings Zonder onvergetelijke personages gaat het niet

Yvonne Zonderop Marjolijn Februari

 

Eenlijnsillustraties omslag en binnenwerk: Dirk Vis

 

Cover titel

De Gids
Uitgegeven door:
N.V. De Groene Amsterdammer
verschijnt 6 keer p.j.

Prijs los nummer: 9,55 inclusief verzendkosten
Abonnementen:

Jaarabonnement € 40,-
Studenten € 24,-
Webabonnement € 20,-
Proefabonnement van drie edities € 18,50
Abonnement op De Groene Amsterdammer waarbij zes exemplaren van De Gids € 185,-
Studentenabonnement op DGA en DG € 10 per vier weken
Webabonnement op DGA en DG € 150,-


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers