Cover titel
2011 / 4 The Matter with Words

De Gids

Alles mits goed geschreven

Tim Parks gaat in zijn Gids Lezing op virtuoze wijze in op een kwestie die ook in zijn meest recente boek Teach Us to Sit Still aan de orde komt: het dictaat van de woorden en de manier waarop het onze geest – zeker die van de schrijver – in de greep kan houden, tot ziekmakens toe. Beckett, Coleridge, Leopardi en Shakespeare worstelden met hetzelfde: een gezonde argwaan tegen het verraderlijke, verslavende, onmisbare woord.

De Gids-redactie vroeg ruim dertig dichters aan de hand van tien Parks-citaten na te denken over deze materie. Het resultaat leest u in deze Gids.

 

Arjen Mulder Bij dit nummer

 Tim Parks The Matter with Words

 en poëzie van Jan Baeke, Wim Brands, Victor Schiferli, Anton Korteweg, Delphine Lecompte, Piet Gerbrandy, Lucas Hüsgen, Han van der Vegt, Leo Vroman, Anneke Brassinga, Lloyd Haft, Erik Lindner, Maria Barnas, Robert Anker, Peer Wittenbols, Marc Kregting, Onno Kosters, Antoine de Kom, Rozalie Hirs, Hester Knibbe, Annemieke Gerrist, Tsead Bruinja, Hagar Peeters, Thomas Möhlmann, K. Michel, Ben Zwaal, Willem van Toorn, Eva Gerlach, Ilse Starkenburg, Rob Schouten, Nachoem M. Wijnberg, Pim te Bokkel, Mischa Andriessen en Bruno Post  

 

Omslagontwerp: Nico Richter

Cover titel

De Gids
Uitgegeven door:
N.V. De Groene Amsterdammer
verschijnt 6 keer p.j.

Prijs los nummer: 9,55 inclusief verzendkosten
Abonnementen:

Jaarabonnement € 40,-
Studenten € 24,-
Webabonnement € 20,-
Proefabonnement van drie edities € 18,50
Abonnement op De Groene Amsterdammer waarbij zes exemplaren van De Gids € 185,-
Studentenabonnement op DGA en DG € 10 per vier weken
Webabonnement op DGA en DG € 150,-


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers