Cover titel
2010 / 1

De Gids

Alles mits goed geschreven

Anton Korteweg uitgezwaaid door negenenvijftig dichters, vijf biografen en een interviewer

 

INHOUD

 

Maria Barnas De jijboom

Ad Fransen & Anton Korteweg Dichten is een soort wonderbaarlijke spijsvermenigvuldiging; Een interview

Dat is wat blijft als je weggaat; Negenenvijftig afscheidsgedichten voor Anton Korteweg

Robert Anker, H.H. ter Balkt, Benno Barnard, Maria Barnas, Mark Boog, Pieter Boskma, Anneke Brassinga, Remco Campert, Bart Chabot, Emma Crebolder, Maria van Daalen, T. van Deel, Jozef Deleu, Maarten Doorman, Anna Enquist, Eva Gerlach, Luuk Gruwez, Micha Hamel, Jacques Hamelink, Elma van Haren, Erik Jan Harmens, Kees ’t Hart, Judith Herzberg, Ingmar Heytze, Wim Hofman, Tjitske Jansen, Roland Jooris, Hester Knibbe, Frank Koenegracht, Gerrit Komrij, Rutger Kopland, Gerrit Krol, Wiel Kusters, Jan Kuijper, Astrid Lampe, Joke van Leeuwen, Gwy Mandelinck, Erik Menkveld, Neeltje Maria Min, Leonard Nolens, Cees Nooteboom, Tonnus Oosterhoff, Jean Pierre Rawie, Marc Reugebrink, Victor Schiferli, K. Schippers, Patty Scholten, Rob Schouten, Toon Tellegen, Willem van Toorn, Anne Vegter, Hans Verhagen, Marjoleine de Vos, Leo Vroman, Victor Vroomkoning, Hans van de Waarsenburg, Menno Wigman, Driek van Wissen, Ad Zuiderent

Anton Korteweg Weggaan

Wim Willems Juffrouw Ida, Anton, en, ten slotte, Tjalie

Mathijs Sanders ‘Hartelijke brieven van instemming’; Frits Hopman en De Gids

Maaike Meijer Biograaf in het Letterkundig Museum; Voor Anton Korteweg

Jos Perry Theun de Vries in 56 dozen; Notities uit het museum

Willem Otterspeer Het Canada-dossier

 

Omslagillustratie: Charlotte Mutsaers

 

 

Cover titel

De Gids
Uitgegeven door:
N.V. De Groene Amsterdammer
verschijnt 6 keer p.j.

Prijs los nummer: 9,55 inclusief verzendkosten
Abonnementen:

Jaarabonnement € 40,-
Studenten € 24,-
Webabonnement € 20,-
Proefabonnement van drie edities € 18,50
Abonnement op De Groene Amsterdammer waarbij zes exemplaren van De Gids € 185,-
Studentenabonnement op DGA en DG € 10 per vier weken
Webabonnement op DGA en DG € 150,-


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers