Cover titel

De God van Nederland

Links en elitair.

De God van Nederland is een literair-cultureel-satirisch kwartaalblad.

Bankrekening NL51 INGB000 49 41 252 t.n.v. Stichting Polak & Van der Kamp, Amsterdam. BIC INGBNL2A.

Cover titel

De God van Nederland
Uitgegeven door:
Stichting Polak & Van der Kamp / Gebed zonder End.
verschijnt 2 x per kalenderjaar (4 x per jaargang).

Prijs los nummer: € 9,95; m.i.v. 2018: € 14,95. Verzendkosten: € 3,90 (buitenland: € 6,65).
Abonnementen:

Twee nummers per kalenderjaar: € 29,50 (buitenland: € 43,50).


Ga naar website