Cover titel

Vooys

Letterkunde in de breedste zin des woords

Vooys is een literair-wetenschappelijk tijdschrift over literatuur en haar raakvlak met het brede veld van de geesteswetenschappen. Zij biedt een podium aan gevestigde wetenschappers én aanstormend talent. De redactie bestaat uit studenten van diverse opleidingen binnen de verschillende universiteiten van Nederland. Juist de samensmelting van verschillende disciplines maakt Vooys tot een uniek blad: Vooys is letterkunde in de breedste zin des woords.

Cover titel

Vooys
Uitgegeven door:
Stichting Tijdschrift Vooys
verschijnt Vier keer per jaar

Prijs los nummer: 5,50 per nummer, 7,50 per dubbelnummer (1,00 verzendkosten)
Abonnementen:

Vooys brengt vier nummers per jaargang uit (drie in geval van een dubbelnummer). Eén daarvan is een themanummer. Een abonnement kost € 18,00 per jaargang.


Ga naar website