Cover titel

Spiegel der Letteren

Tijdschrift voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis en voor Literatuurwetenschap

Het tijdschrift besteedt aandacht aan alle periodes en genres van de Nederlandse literatuur. Het biedt ruimte aan de vele traditionele én actuele methodes die gebruikt worden om (de Nederlandse) literatuur te bestuderen.

Cover titel

Spiegel der Letteren
Uitgegeven door:
Peeters Publishers
verschijnt vier maal per jaar (maart/ juni/ september/ december)

Prijs los nummer: 10 EU (plus verzending)
Abonnementen:

40 EU (plus verzending) - studenten: 20 EU (plus verzending)


Ga naar website

Archief nummers